C92: Chủ tịch Nguyễn Anh Hưng đã mua 500,000 cp

09-06-2014 15:56:09+07:00
09/06/2014 15:56 0
  •  

C92: Chủ tịch Nguyễn Anh Hưng đã mua 500,000 cp

Từ ngày 23/05 đến 05/06, ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng & Đầu tư 492 đã mua 500,000 cp, nâng sở hữu lên thành 556,954 cp C92, chiếm tỷ lệ 20.18% vốn.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,954 CP (tỷ lệ 2.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 556,954 CP (tỷ lệ 20.18%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/06/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang