FIT sẽ mua 47% vốn TSC bằng một nửa thị giá?

09-06-2014 10:23:04+07:00
09/06/2014 10:23 1
  •  

FIT sẽ mua 47% vốn TSC bằng một nửa thị giá?

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) thông báo Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán 7.5 triệu cp TSC (chiếm 47% vốn điều lệ đã tăng) cho FIT với giá 10,000 đồng/cp.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 7.5 triệu cp cho đối tác chiến lược với giá 10,000 đồng/cp. HĐQT đã lựa chọn CTCP Đầu tư F.I.T (HNX: FIT) làm đối tác chiến lược và số lượng cổ phần chào bán tối đa cho FIT là toàn bộ số lượng cổ phần chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ này.

Trong vòng 6 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu TSC tăng trưởng mạnh mẽ từ 7,500 đồng/cp lên 23,300 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu TSC trong vòng 6 tháng nay

Số cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Tổng số vốn thu được dự kiến 75 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào đầu tư công ty con TSP 40 tỷ đồng, cơ cấu lại các khoản nợ 20 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động 15 tỷ đồng.

Như vậy, sau đợt chào bán, nhiều khả năng FIT sẽ nắm 47% vốn của TSC (tính trên số vốn điều lệ đã tăng thêm). Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất đồng ý cho FIT mua tiếp số cổ phần đang lưu hành hiện hữu để đạt tỷ lệ sở hữu tối thiểu là 75% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án trên, dự kiến thời gian thực hiện là tháng 6/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140606---TSC---NQHDQT-so-16-chao-ban-cp-rieng-le.pdf

Mỹ Hà

công lý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang