SCD: 23/06 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 6%

13-06-2014 17:13:27+07:00
13/06/2014 17:13 0
  •  

SCD: 23/06 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 6%

Ngày 13/06/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 641/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP nước giải khát Chương Dương (SCD) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2014

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014

-         Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 bổ sung

-         Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

-         Thời gian thực hiện: 08/07/2014

-         Địa điểm nhận cổ tức:

+    Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty từ ngày 08/07/2014 trong các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang