CheBienThucPham: BCTC kiểm toán năm 2011

11/12/2014 09:140
  •  

CheBienThucPham: BCTC kiểm toán năm 2011

Xí Nghiệp KD Gia Súc Gia Cầm & Chế Biến Thực Phẩm (CheBienThucPham) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Baocaotaichinh_2011_Kiemtoan.pdf

Nga Hoàng

×
vietstock logo
Về đầu trang