×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CheBienThucPham: BCTC Kiểm toán năm 2013

11/12/2014 09:460

CheBienThucPham: BCTC Kiểm toán năm 2013

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực phẩm (CheBienThucPham) công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2013 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Baocaotaichinh_2013_Kiemtoan.pdf

Nga Hoàng

Về đầu trang