CheBienThucPham: Điều lệ năm 2014

11/12/2014 09:300
  •  

CheBienThucPham: Điều lệ năm 2014

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực phẩm (CheBienThucPham) công bố điều lệ năm 2014 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_DIEULE_2014.pdf

Nga Hoàng

×
vietstock logo
Về đầu trang