Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng

04-06-2015 18:04:03+07:00
04/06/2015 18:04 0
  •  

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng

Ngày 1/6/2015, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

  - Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương

  - Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

  - Vốn huy động tối thiểu: 60,000,000,000 đồng

  - Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10,000 đồng

  - Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

ssc

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang