OGC: Tách OTL và bán giá tối thiểu 18,000 đồng/cp

13-07-2015 11:07:37+07:00
13/07/2015 11:07 0
  •  

OGC: Tách OTL và bán giá tối thiểu 18,000 đồng/cp

Ngày 09/07, HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) thông qua chủ trương chia tách CTCP Đầu tư Đại dương Thăng Long (OTL) thành hai pháp nhân mới có kế thừa các quyền và nghĩa vụ của OTL hiện tại.

Theo đó, sở hữu cổ phần của OGC tại công ty được tách và bị tách tối thiểu 76.9%. Các quyền, nghĩa vụ của công ty được tách sẽ được công ty được tách và/hoặc công ty bị tách kế thừa lại đảm bảo tuân thủ theo các quy định.

Đồng thời, OGC cử bà Đỗ Thị Tú Chi là đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại công ty được tách và bị tách.

OGC cũng dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc vốn góp tại công ty được tách (sau khi hoàn thành các thủ tục tách OTL phù hợp với quy định của pháp luật) cho đối tác nhận chuyển nhượng nhằm tái cơ cấu dòng tiền, thanh toán một phần các nghĩa vụ tài chính của công ty với giá tối thiểu 18,000 đồng/cp.

Được biết, OTL có vốn điều lệ 1,160 tỷ đồng, trong đó OGC đang sở hữu 86.9% vốn.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất 2014, OTL có khoản phải trả Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) với giá trị 430 tỷ đồng. OTL chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các chi phí phát sinh liên quan đến khoản phải trả này. Vì thế đơn vị kiểm toán chưa thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định các nghĩa vụ của OTL liên quan.

Tài liệu đính kèm:
20150713_20150713 - OGC - CBTT vv OGC co cau lai khoan dau tu tai cong ty con.pdf

Thanh Nụ

×
vietstock logo
Về đầu trang