logo

Đấu giá gần 1.5 triệu cp Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa giá khởi điểm 18,600 đồng/cp

25-08-2015 16:17:26+07:00
25/08/2015 16:17 0
  •  

Đấu giá gần 1.5 triệu cp Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa giá khởi điểm 18,600 đồng/cp

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa.

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa (DTH)
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các mặt hàng thuốc đông dược, tân dược: kinh doanh thuốc tân dược, cao đơn hoàn tán, kinh doanh hoá chất dược dụng, hoá chất xét nghiệm, mỹ phẩm, kinh doanh sản xuất, sửa chữa thiết bị vật tư y tế;
- Vốn điều lệ: 67,930,410,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 18,600 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,482,110 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,482,110 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (1.482.110 cổ phần)
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 25/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 29/09/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ ngày 02/10/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 06/10/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/10/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia tron lo.doc
2. Quy che chao ban canh tranh.doc
3. QUYET DINH CUA SCIC VE VIEC BAN CO PHAN.pdf
4. Dieu le Cty Cp Duoc VTYT Thanh Hoa.pdf
5. GIAY DKKD DUOC VAT TU Y TE THANH HOA.pdf
6. CBTT_THEPHACO.pdf
7. BCTC KIEM TOAN 2012.pdf
8. BCTC KIEM TOAN 2013.pdf
9. BCTC KIEM TOAN 2014.pdf
10. BCTC Quy II_2015.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang