logo

Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina

28-10-2015 16:02:13+07:00
28/10/2015 16:02 0
  •  

Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina

 

- Người được bổ nhiệm: Chu Đặng Ngọc Trinh
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Ngày hiệu lực: 27/10/2015
- Người được miễn nhiệm: Adrian Francis Cundy
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Ngày hiệu lực: 27/10/2015

Tài liệu đính kèm:
054_2015.10.28_483cfe8_VNSC_CongVan_CBTT_Thay Doi TV HDQT_27102015.docx
054_2015.10.28_79b5699_VNSC_bien ban hop DHDCD_THAY DOI TV HDQT_27102015.docx
054_2015.10.28_d63f2bf_VNSC_NQ_ Dai HD CD__THAY DOI TV HDQT_27102015.docx

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang