EVE: Lãi sau thuế lũy kế 9 tháng hơn 60% kế hoạch

24-11-2015 15:28:00+07:00
24/11/2015 15:28 0
  •  

EVE: Lãi sau thuế lũy kế 9 tháng hơn 60% kế hoạch

Quý 3/2015, EVE ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, doanh thu  tăng trưởng 17% nhờ doanh thu chăn ga và đệm tăng mạnh, các khoản chi phí được kiểm soát, lãi sau thuế thu về 19 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 9 tháng 2015 EVE mới thực hiện được hơn 60% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2015.

CTCP Everpia (HOSE: EVE) mới đây đã công bố bản điều chỉnh của BCTC hợp nhất quý 3/2015. Trong quý 3/2015, doanh thu thuần EVE tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 235 tỷ đồng nhờ vào doanh thu chăn ga, đệm tăng mạnh 31% so với cùng kỳ, đạt 147 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thành phẩm bông giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 67 tỷ đồng. Các khoản chi phí trong kỳ không phát sinh đột biến, cộng thêm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ có 455 triệu đồng so với 2.6 tỷ đồng quý 3/2014. Kết quả EVE báo lãi ròng đạt 24 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của EVE đạt 630 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 46 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, EVE mới thực hiện được hơn 60% kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế 2015.

Tính đến 30/9/2015, EVE có tổng tài sản đạt gần 1,112 tỷ đồng tăng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty tăng mạnh 25%, lên 401 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tại thời điểm kết thúc quý 3/2015 gần 214 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
20151124_20151124 - EVE - BCTC hop nhat Q3.2015-Ban dieu chinh.pdf

 

×
vietstock logo
Về đầu trang