VNPT muốn thoái vốn tại PTICC giá khởi điểm 69,700 đồng/cp

27-11-2015 10:10:09+07:00
27/11/2015 10:10 0
  •  

VNPT muốn thoái vốn tại PTICC giá khởi điểm 69,700 đồng/cp

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nộp hồ sơ đăng ký đấu giá bán 994,500 cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTICC) với giá khởi điểm 69,700 đồng/cp.

 CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng; tư vấn đầu tư các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng dân dụng;...

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia CTCP Tu van DT XD Buu dien.doc
2. QD ban co phan cua VNPT tai PTICC.PDF
3. UBCK_CV chap thuan ho so PTICC.pdf
4. Dieu le PTICC.pdf
5. Ban cong bo thong tin.PTICC.pdf
6. Bao cao tai chinh 2012 PTICC.pdf
7. Bao cao tai chinh 2013 PTICC.pdf
8. Bao cao tai chinh KT 2014. PTICC.pdf
9. BC tai chinh 6 thang 2015.PTICC.pdf
Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang