logo

CTCP In và Thương mại Thống Nhất bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

20-01-2016 21:14:29+07:00
20/01/2016 21:14 0
  •  

CTCP In và Thương mại Thống Nhất bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 19/01/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 44/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP In và Thương mại Thống Nhất.

Cụ thể, mức phạt tiền là 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, CTCP In và Thương mại Thống Nhất đã có hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của CTCP In và Thương mại Thống Nhất không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)./.

×
vietstock logo
Về đầu trang