logo

PXA: Lanmak liên tiếp giảm sở hữu xuống 15.69%

02-02-2016 17:58:46+07:00
02/02/2016 17:58 0
  •  

PXA: Lanmak liên tiếp giảm sở hữu xuống 15.69%

Kết thúc giao dịch ngày 27/01/2016, CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark (Lanmak) đã bán ra thành công thêm 58,400 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HNX: PXA), giảm sở hữu còn gần 2.35 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 15.69%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,412,100 CP (tỷ lệ 16.08%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 58,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,353,700 CP (tỷ lệ 15.69%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/01/2016./.

×
vietstock logo
Về đầu trang