Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

30-03-2016 10:32:12+07:00
30/03/2016 10:32 0
  •  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh được tổ chức vào ngày 30/03/2016 như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,685,925 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 43 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 3
+ Cá nhân: 40
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 22,809,150 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 43 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 22,809,150 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 1,685,925 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 2,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 50,700 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 50,700 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 31,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 46,570 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 5 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,685,925 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 78,513,252,500 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2016 đến 16 giờ ngày 09/04/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 06/04/2016

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang