Vinamilk sẽ thoái toàn bộ vốn tại BaoVietBank trong năm 2016

21-03-2016 18:16:18+07:00
21/03/2016 18:16 3
  •  

Vinamilk sẽ thoái toàn bộ vốn tại BaoVietBank trong năm 2016

Trong BCTC hợp nhất năm 2015 của CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM), khoản mục phải thu khác liên quan đến khoản đầu tư tài chính ghi nhận gần 448 tỷ đồng. Trong đó, phần giải trình của khoản mục này nêu rõ, đây là khoản nhận trả trước từ một bên thứ ba về việc chuyển nhượng trong tương lai khoản đầu tư của VNM vào Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank).

Nguồn: BCTC hợp nhất 2015 của VNM

Cụ thể, trong khoản mục chứng khoán kinh doanh, khoản đầu tư vào BaoVietBank của VNM chiếm tỷ trọng lớn nhất (84%) với giá gốc là 442 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản mục này không được đánh giá lại giá trị hợp lý tại thời điểm ngày 31/12/2015.

Cùng với đó, tại khoản mục phải trả khác, VNM đã hạch toán gần 448 tỷ đồng trong mục phải trả khác liên quan đến khoản đầu tư tài chính, theo phần giải trình đây là khoản nhận trả trước từ một bên thứ ba về việc chuyển nhượng trong tương lai khoản đầu tư của VNM vào BaoVietBank. Đồng thời phần giải trình cũng nếu rõ, tại ngày báo cáo việc chuyển nhượng này vẫn chưa hoàn tất.

Việc thực hiện ghi nhận vào khoản mục phải trả ngắn hạn khác cho thấy VNM có thể sẽ thực hiện việc chuyển nhượng này trong thời gian tới.

BaoVietBank đang là công ty liên kết của Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH). Tính đến cuối năm 2015, BVH sở hữu 49.52% vốn của BaoVietBank (tương đương giá trị phần vốn góp là 1,560 tỷ đồng trong tổng số vốn 3,150 tỷ đồng)./.

×
vietstock logo
Về đầu trang