Đấu giá VINAMED: Thu về gần 36 tỷ đồng

04/05/2016 09:350
  •  

Đấu giá VINAMED: Thu về gần 36 tỷ đồng

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED) được tổ chức vào ngày 04/05/2016.

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3,522,800 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 21 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 20
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 4,046,800 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
21 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 4,046,800 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 2,500,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 11,000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 11,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10,201 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 11 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 3,522,800 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 35,937,400,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/05/2016 đến ngày 14/05/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/05/2016 đến ngày 11/05/2016
./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang