Quản lý quỹ Thăng Long đã chuyển nhượng 46.5 triệu cp DLG

21-06-2016 08:08:07+07:00
21/06/2016 08:08 0
  •  

Quản lý quỹ Thăng Long đã chuyển nhượng 46.5 triệu cp DLG

CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (TLCF) đã chuyển nhượng 46.5 triệu cp CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai , giảm sở hữu từ 47.5 triệu cp (21.67%) xuống còn 1 triệu cp DLG.

Thời gian thực hiện vào ngày 16/06/2016. Đây là giao dịch trả tài sản cho khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư của CTCP Quản lý quỹ Thăng Long.

Tài liệu đính kèm:
20160620_20160620 - DLG - Bao cao ve ngay khong con la co dong lon - CTCP QLQ Thang Long.pdf

 

×
vietstock logo
Về đầu trang