28 NĐT đăng ký mua trọn lô cổ phần CTCP XNK Vật tư Thiết bị Đường sắt

07-07-2016 14:01:57+07:00
07/07/2016 14:01 0
  •  

28 NĐT đăng ký mua trọn lô cổ phần CTCP XNK Vật tư Thiết bị Đường sắt

Ngày 07/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc công bố danh sách các nhà đầu tư (NĐT) đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt.

Theo đó có 28 nhà đầu tư (15 cá nhân và 13 tổ chức) đáp ứng đủ điều kiện tham giá mua đấu giá cổ phần theo lô của CTCP XNK Vật tư Thiết bị Đường sắt (VIRASIMEX) do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chào bán. Một số tổ chức có thể kể tên đến như CTCP Xăng dầu Nghệ Tĩnh, CTCP xây dựng số 3, Tập đoàn Quốc tế Đông Á...

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo sẽ tổ chức đấu giá 1,597,390 cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu với mức giá khởi điểm 17,200 đồng/cp. Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán.

Thời gian đấu giá vào ngày 19/07.

 7_2016ba4af0Danh_sach_NDT_dap_ung_dk_tham_gia_DG.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang