HTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/6/2016

11-07-2016 17:12:15+07:00
11/07/2016 17:12 0
  •  

HTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/6/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/6/2016 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160711_20160711 - HTS - BB hop DHDCD.pdf
20160711_20160711 - HTS - CBTT NQ & BB hop DHDCD.pdf
20160711_20160711 - HTS - NQ hop DHDCD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang