×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Năm 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động Ngân sách khoảng 20-21% GDP

11/07/2016 21:500

Năm 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động Ngân sách khoảng 20-21% GDP

Đây là một trong những nội dung trong Thông tư 91/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, năm 2017 là năm thứ hai của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm đầu triển khai Luật NSNN năm 2015 và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2020.

Về xây dựng dự toán thu NSNN 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP năm 2017 khoảng 20-21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 13 - 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Còn đối với xây dựng dự toán chi NSNN 2017, các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương cần chú ý. Đối với xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển (ĐTPT), từ năm 2017, dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN bao gồm cả đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Đối với xây dựng dự toán chi dự trữ quốc gia, từ năm 2017, chi dự trữ quốc gia là một nội dung chi NSNN, nằm ngoài chi ĐTPT.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu rõ một số lưu ý thêm khi xây dựng dự toán NSNN năm 2017. Về chi đặc biệt, chi trợ giá, từ năm 2017, nhiệm vụ chi đặc biệt, chi trợ giá sẽ được bố trí trong các lĩnh vực chi ngân sách tương ứng; không còn là lĩnh vực chi riêng. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhiệm vụ chi thuộc hai lĩnh vực chi này lập dự toán chi tiết và kèm theo thuyết minh cụ thể để Bộ Tài chính có cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định./.

Về đầu trang