×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm đạt 38,613 tỷ đồng, tăng 26%

12/07/2016 08:290

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm đạt 38,613 tỷ đồng, tăng 26%

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 38,613 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 38,613 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17,580 tỷ đồng (tăng 15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21,033 tỷ đồng (tăng 37%).

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3,036 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 277 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Về việc huy động vốn dài hạn cho ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 6,466 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm (lần lượt tương ứng 3.6% và 54% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước)./.

Về đầu trang