SCIC lãi gần 4,110 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

10-10-2016 13:35:24+07:00
10/10/2016 13:35 0
  •  

SCIC lãi gần 4,110 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

Tổng tài sản hợp nhất của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tính đến thời điểm 30/06/2016 là 71,877 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 34,915 tỷ đồng, giảm hơn 2,500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2016.

KQKD hợp nhất của SCIC trong 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, SCIC đạt gần 5,752 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh với chi phí hoạt động chỉ gần 1,186 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt hơn 4,566 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí hoạt động, SCIC đạt lãi ròng hợp nhất gần 4,068 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng đáng kể so với kết qảu 3,484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015.

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt 71,877 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 38,732 tỷ đồng và tài sản dài hạn gần 33,145 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phần tài sản là các khoản đầu tư tài chính, với tổng giá trị hơn 68,000 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của SCIC cuối tháng 6/2016 đạt gần 36,577 tỷ đồng, trong đó khoản mục lợi nhuận chưa phấn phối đạt gần 1,531 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thời điểm đầu năm 2016.

Mới đây, SCIC cho biết đang xúc tiến việc bán 9% vốn của nhà nước tại CTCP Sữa Việt Nam - VInamilk (HOSE: VNM) và quyết tâm kết thúc giao dịch trong năm nay. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, SCIC đã lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital), trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang