Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex

19-01-2017 15:43:51+07:00
19/01/2017 15:43 0
  •  

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex như sau:

 

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Haprosimex

2.     Địa chỉ: Số 22 Hàng Lược, P. Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 120,000,000,000 đồng

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3,834,700 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 02 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30,000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 30,000 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/01/2017

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 01 năm 2017

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang