PMS: Daewon - Thu Duc Housing Development đã bán hết 18% vốn

20-04-2017 15:22:11+07:00
20/04/2017 15:22 0
  •  

PMS: Daewon - Thu Duc Housing Development đã bán hết 18% vốn

Daewon - Thu Duc Housing Development JSC đã bán toàn bộ 1,300,000 cp CTCP Cơ Khí Xăng Dầu , tương ứng hơn 18% vốn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Daewon - Thu Duc Housing Development JSC
- Mã chứng khoán: PMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300,000 CP (tỷ lệ 18.05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Howang Yu Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2017./.

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang