Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

03-04-2017 09:43:30+07:00
03/04/2017 09:43 0
  •  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được tổ chức vào ngày 03/04/2017 như sau:
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,997,274 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12,300 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 2
+ Cá nhân: 2
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 7,989,096 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 7,989,096 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 1,997,274 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 1,997,274 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 15,200 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 15,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 15,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 15,200 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,997,274 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 30,358,564,800 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2017 đến
16 giờ ngày 13/04/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/04/2017

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang