19,600 cp HaNoiFood đã được gom với giá hơn 1.08 triệu đồng/cp

08-05-2017 10:46:04+07:00
08/05/2017 10:46 0
  •  

19,600 cp HaNoiFood đã được gom với giá hơn 1.08 triệu đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo có 4 nhà đầu tư đã gom hết 19,600 cp CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội (HaNoiFood) do Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đưa ra đấu giá với giá trúng bình quân 1,083,089 đồng/cp, nhích nhẹ so mức khởi điểm.

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 19,600 cổ phần
- Mệnh giá: 100,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 1,050,600 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 3
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 31,500 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 31,500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 19,600 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 1,350,000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 1,050,600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 1,350,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 1,050,600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 1,083,089 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 19,600 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 21,228,540,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/05/2017 đến 16 giờ ngày 18/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 15/05/2017./.

×
vietstock logo
Về đầu trang