×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

DRI: Lãnh đạo cùng người thân đăng ký bán 181,718 cp

08/08/2017 21:570

DRI: Lãnh đạo cùng người thân đăng ký bán 181,718 cp

Trong khoảng thời gian 10/08-15/09, nhằm mục đích giải quyết tài chính cá nhân, hai người thân bà Nguyễn Thị Hải - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) cùng kế toán trưởng đăng ký bán tổng cộng 181,718 cp

Cụ thể ông Dương Tín Đức, chồng bà Hải đăng ký bán hết toàn bộ 51,670 cp DRI đang nắm giữ. Chị dâu bà Hải, bà Lê Thị Vân Liên đăng ký bán 20,000 cp trong tổng số 486,497 cp đang nắm giữ. Kế toán trưởng Lê Thanh Cường cũng đăng ký thoái hết 110,048 cp DRI.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Tín Đức

- Mã chứng khoán: DRI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51,670 CP (tỷ lệ 0.07%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hải

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 486,497 CP (tỷ lệ 0.66%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 51,670 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu xếp tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Vân Liên

- Mã chứng khoán: DRI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50,388 CP (tỷ lệ 0.07%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hải

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 486,497 CP (tỷ lệ 0.66%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu xếp tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thanh Cường

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

- Mã chứng khoán: DRI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110,048 CP (tỷ lệ 0.15%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 110,048 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/08/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/09/2017./.

Về đầu trang