×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Không có nhà đầu tư nào quan tâm, SCIC thoái bất thành 409,200 cp SMA

16/08/2017 08:321

Không có nhà đầu tư nào quan tâm, SCIC thoái bất thành 409,200 cp SMA

Từ ngày 07/07 - 07/08, ông Nguyễn Đình Hiền - Tổng Giám đốc CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đã không bán được cổ phiếu nào trong tổng số 409,200 cổ phiếu SMA đã đăng ký bán trước đó.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu trên là ông Nguyễn Đình Hiền đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), tương đương tỷ lệ sở hữu 2.54%.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Hiền

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện với người nội bộ: Người đại diện phần vốn của SCIC tại CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 1,890,420 cổ phiếu (11.73%), bao gồm:

·         Đại diện cho SCIC: 409,200 cổ phiếu (2.54%).

·         Cá nhân: 1,481,220 cổ phiếu (9.19%).

- Mã chứng khoán giao dịch: SMA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,890,420 cổ phiếu (11.73%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 409,200 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1890,420 cổ phiếu (11.73%)

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/07/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2017

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có nhà đầu tư quan tâm đăng ký mua./.

 

Tài liệu đính kèm:

20170815_20170815 - SMA - BC KQGD nguoi co lien quan - SCIC.pdf
Về đầu trang