logo

UBND tỉnh Khánh Hòa bán 13.5 triệu cp CNH cho VPL

31-08-2017 08:38:28+07:00
31/08/2017 08:38 0
  •  

UBND tỉnh Khánh Hòa bán 13.5 triệu cp CNH cho VPL

Từ 05/09 đến 04/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ bán 13.5 triệu cp CTCP Cảng Nha Trang (UPCoM: CNH), trong khi đó CTCP Vinpearl (VPL) cũng đăng ký mua đúng số lượng cổ phiếu trên.

Trước đó, ngày 10/08/2017, ĐHĐCĐ CNH đã thông qua việc chuyển nhượng 13.5 triệu cổ phần của Nhà nước nắm giữ, tương ứng hơn 55% vốn cho VPL mà không phải thông qua chào mua công khai.

Hiện tại, VPL đang sở hữu 30.5% số cổ phần tại CNH. Như vậy, với việc nhận chuyển nhượng thêm số cổ phần của Nhà nước tại CNH, VPL sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 85%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Mã chứng khoán: CNH

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,070,809 CP (tỷ lệ 61.42%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Trường Quốc

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18,900 CP (tỷ lệ 0.08%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Đình Vũ

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 155,000 CP (tỷ lệ 0.63%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cao Thái

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 33,900 CP (tỷ lệ 0.14%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13,500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017.

CTCP Vinpearl - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 13,500,000 cp

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Vinpearl

- Mã chứng khoán: CNH

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,492,240 CP (tỷ lệ 30.53%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Thủy

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13,500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017./.

×
vietstock logo
Về đầu trang