Tính đến 15/9, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 289 tỷ, tăng 21.4%

22-09-2017 17:48:38+07:00
22/09/2017 17:48 0
  •  

Tính đến 15/9, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 289 tỷ, tăng 21.4%

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt gần 18.33 tỷ USD, giảm 11.7% so với kỳ 2 tháng 8/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/09/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 289.14 tỷ USD, tăng 21.4% so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2017 thặng dư 100 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/09/2017 còn mức thâm hụt gần 701 triệu USD, bằng 0.5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 9/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 12.6 tỷ USD, giảm 9.5% so với nửa cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/09/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 189.54 tỷ USD, chiếm 65.6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23.5% so với cùng kỳ năm 2016.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt hơn 9.21 tỷ USD, giảm 17.4% so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/09/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 144.22 tỷ USD, tăng 20.1% so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 8/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Hàng dệt may giảm 23%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 19.6%; giầy dép các loại giảm 25.9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 21.4%; … Ở chiều ngược lại chỉ một số ít nhóm hàng tăng như than đá tăng gần 5 lần tương ứng tăng 19 triệu USD; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 16.4%, tương ứng tăng 6 triệu USD; …

                                  Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam                                      (Luỹ kế đến 15/09/2017 so với cùng kỳ năm 2016)
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt hơn 9.11 tỷ USD, giảm 5.1% so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/09/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 144.92 tỷ USD, tăng 22.7% so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 8/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8.6%, tương ứng giảm 134 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 24.5%, tương ứng giảm 77 triệu USD; hạt điều giảm 42.5%, tương ứng giảm 42.5% tương ứng giảm 59 triệu USD; sắt thép các loại giảm 9.4%, tương ứng giảm 38 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8.2%, tương ứng tăng 136 triệu USD; kim loại thường khác tăng 25.7%, tương ứng tăng 50 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 80.9%, tương ứng tăng 34 triệu USD;…

             Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam  
  (Luỹ kế đến 15/09/2017 so với cùng kỳ năm 2016)
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang