CPI: Cảng Quảng Ninh đã bán gần 400,000 cp

24-11-2017 15:14:45+07:00
24/11/2017 15:14 0
  •  

CPI: Cảng Quảng Ninh đã bán gần 400,000 cp

CTCP Cảng Quảng Ninh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (UPCoM: CPI) đã bán 398,783 cp, giảm sở hữu xuống mức 8.39%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cảng Quảng Ninh
- Mã chứng khoán: CPI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,461,562 CP (tỷ lệ 9.48%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Quang Đạo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 58,860 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 398,783 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,062,779 CP (tỷ lệ 8.39%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/10/2017.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang