SP2: Cổ phiếu tăng 86% sau 1 năm, SD9 và MEC muốn thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp

08-11-2017 22:16:00+07:00
08/11/2017 22:16 0
  •  

SP2: Cổ phiếu tăng 86% sau 1 năm, SD9 và MEC muốn thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp

Cổ phiếu tăng gần 86% sau 12 tháng, CTCP Sông Đà 9 (HNX: SD9) và CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (HNX: MEC) đồng loạt đăng ký thoái hơn 1.3 triệu cp tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) trong khoảng thời gian từ 10/11-08/12/2017.

Cụ thể, SD9 muốn thoái 4.92% vốn đang nắm giữ, tương đương 750,500 cp SP2 với phương thức giao dịch dự kiến là thỏa thuận và khớp lệnh, còn MEC muốn thoái 585,720 cp (3.84% vốn) tại SP2 bằng phương thức thỏa thuận.

Cổ phiếu SP2 trong vòng 12 tháng qua đã tăng 86% từ 4,200 đồng/cp lên gần 8,000 đồng/cp, tuy nhiên giao dịch tại SP2 thường khá thấp với vài ngàn cổ phiếu, trong một tháng qua khối lượng khớp lệnh ghi nhận chỉ 2,570 cp/phiên.

Cổ phiếu SP2 trong 12 tháng qua

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Sông Đà 9
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750,500 CP (tỷ lệ 4.92%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Đại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 750,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Cơ khí - lắp máy Sông Đà
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 585,720 CP (tỷ lệ 3.84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Thiện
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 585,720 CP (tỷ lệ 3.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 585,720 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2017.

Phúc Mai

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang