Báo trễ nhiều tài liệu, Vinafor Đà Nẵng bị phạt 60 triệu đồng

12-12-2017 17:38:31+07:00
12/12/2017 17:38 0
  •  

Báo trễ nhiều tài liệu, Vinafor Đà Nẵng bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 06/12/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vinafor Đà Nẵng (Vinafor) số tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Vinafor Đà Nẵng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, năm 2017.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang