Nghị quyết "chưa ráo mực", CMW vội xin ý kiến không điều chỉnh kế hoạch 2017

25-12-2017 17:20:53+07:00
25/12/2017 17:20 1
  •  

Nghị quyết "chưa ráo mực", CMW vội xin ý kiến không điều chỉnh kế hoạch 2017

Ngày 15/12/2017, CTCP Cấp nước Cà Mau  đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, 18/12/2017, HĐQT CMW đã có cuộc họp mở rộng và thống nhất không điều chỉnh kế hoạch 2017 đã được cổ đông thông qua tại đại hội bất thường trước đó.

Cụ thể, ngày 15/12/2017, CMW đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 và thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu giảm từ 95.4 tỷ xuống 92.7 tỷ đồng và lãi ròng từ 9.5 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2017 điều chỉnh được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/12 vừa qua.

Theo HĐQT CMW, nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch là do doanh thu nước thương phẩm tại chi nhánh cấp nước Khánh An giảm trong 9 tháng đầu năm và dự kiến có xu hướng giảm mạnh hơn nữa.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 1084/2015-UBTVQH13 kể từ 01/07/2016, thuế tài nguyên đối với nước dưới đất dùng cho sản xuất nước sạch tăng từ 3% lên 5% trong khi Công ty chưa áp dụng giá nước tăng. Như vậy làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Cuối cùng, giá nước áp dụng cho cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau là giá kinh doanh dịch vụ, nên doanh thu tiền nước khu vực này giảm kéo theo lợi nhuận CMW giảm.

Với những lý do đó mà cổ đông CMW tại đại hội bất thường 2017 diễn ra ngày 15/12 đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, ngày 18/12/2017 thì HĐQT CMW cho biết đã họp mở rộng và thống nhất không điều chỉnh kế hoạch 2017 đã được cổ đông thông qua tại đại hội bất thường trước đó. Do đó, HĐQT CMW sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017.

Tài liệu đính kèm:
1.CMW_2017.12.25_bcc4a9c_25951_bn_2017_12_22_1710_1.PDF
2.CMW_2017.12.25_f8110fa_25955_bn_2017_12_22_1621_1.PDF

Phương Châu

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang