Top 10 cổ phiếu niêm yết lao dốc mạnh nhất trong năm Đinh Dậu

14-02-2018 20:00:00+07:00
14/02/2018 20:00 4
  •  

Top 10 cổ phiếu niêm yết lao dốc mạnh nhất trong năm Đinh Dậu

Trong tổng số 273 mã cổ phiếu niêm yết giảm giá trong năm Đinh Dậu 2017, 10 mã giảm mạnh nhất bao gồm: DST, CMI, MST, HID, KDM, C92, HTP, DZM, CDOSAP. Mức giảm trong khoảng 60% cho tới 90%.

Đa số các công ty này đều có lợi nhuận kinh doanh lẹt đẹt, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng hoặc thua lỗ trong năm 2017.

1. CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST)

Nhóm ngành: Công nghệ và thông tin

Ngành: Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ Internet

Vốn điều lệ: 323,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 16/10/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 24,500 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 2,800 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 88.57%

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 852,193 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 1,139 triệu đồng

EPS 2017: 36.37 đồng

2. CTCP CMISTONE Việt Nam (HNX: CMI)

Nhóm ngành: Khai khoáng

Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Vốn điều lệ: 160,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 23/06/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 6,900 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 1,600 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 76.81%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 95,808 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: (116,569) triệu đồng

EPS 2017: (7,286) đồng

3. CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (HNX: MST)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 180,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 10/05/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 10,700 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 2,600 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 75.70%    

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 440,594 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 8,211 triệu đồng

EPS 2017: 456 đồng

4. CTCP Halcom Việt Nam (HOSE: HID)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ: 316,066,210,000 đồng

Ngày niêm yết: 11/07/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu:14,900 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 3,800 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 74.50%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 931,691 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 2,361 triệu đồng

EPS 2017: 75 đồng

5. CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ:  71,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 29/03/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu:  9,200 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018):  2,600 đồng/cp

Tỷ lệ giảm:  71.74%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên:  151,784 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 1,455 triệu đồng

EPS 2017: 202 đồng

6. CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 53,129,200,000 đồng

Ngày niêm yết: 19/11/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu:  32,500 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 10,000 đồng/cp

Tỷ lệ giảm:  69.23%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 220 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 650 triệu đồng

EPS 2017: 122 đồng

7.  CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: In ấn và các hoạt động hỗ trợ

Vốn điều lệ: 18,049,800,000 đồng

Ngày niêm yết: 14/12/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 17,400 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 5,500 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 68.39%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 47 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 1,046 triệu đồng

EPS 2017: 635 đồng

8. CTCP Chế tạo Máy Dzĩ An (HNX: DZM)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện

Vốn điều lệ: 53,959,850,000 đồng

Ngày niêm yết: 11/06/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 9,302 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 3,000 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 67.75%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 4,015 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: (23,914) triệu đồng

EPS 2017: (4,432) đồng

9. CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (HOSE: CDO)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ:  315,049,750,000 đồng

Ngày niêm yết: 09/03/2015

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 3,770 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 1,220 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 67.64%   

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 549,175 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: 1,222 triệu đồng

EPS 2017: 40.2 đồng

10. CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SAP)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: In ấn và các hoạt động hỗ trợ

Vốn điều lệ: 26,100,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 14/12/2006

Giá đã điều chỉnh đầu năm Đinh Dậu: 13,400 đồng/cp

Giá phiên cuối năm (13/02/2018): 5,000 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 62.69%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 14 cp/phiên

Lợi nhuận sau thuế 2017: (1,233) triệu đồng

EPS 2017: (957.72) đồng

Thu Phong

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang