Thaco: Năm 2017 doanh thu bán xe giảm mạnh, bất động sản lại tăng gần gấp đôi

12/04/2018 14:241
  •  

Thaco: Năm 2017 doanh thu bán xe giảm mạnh, bất động sản lại tăng gần gấp đôi

Trong năm 2017, doanh thu bán xe của Trường Hải giảm, ngược lại doanh thu từ bất động sản lại tăng gần gấp đôi.

 

Lãi ròng năm 2017 giảm 3,000 tỷ đồng, xuống còn 4,898 tỷ đồng

CTCP Ô tô Trường Hải (THA) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với doanh thu thuần đạt 49,648 tỷ đồng, giảm 16% so với mức 59,163 tỷ đồng của năm 2016. Lợi nhuận gộp ghi nhận gần 9,165 tỷ đồng, cũng giảm tương ứng hơn 19%.

Thêm vào đó, hoạt động tài chính kỳ này tiếp tục âm 497 tỷ đồng, trong đó một phần do gánh nặng chi phí lãi vay ngốn tới 549 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng giảm 8.6% còn 1,645 tỷ đồng thì chi phí quản lý lại tăng 9.5% lên mức 1,652 tỷ đồng.

Theo đó, mặc dù ghi nhận thêm 94 tỷ đồng lợi nhuận khác nhưng Trường Hải vẫn chỉ lãi ròng 4,898 tỷ đồng, giảm tới gần 38%, tức hơn 3,000 tỷ đồng so với năm 2017. EPS tương ứng 2,957 đồng, trong khi năm trước là 4,784 đồng.

Tiền mặt giảm gần phân nửa, xuống còn 450 tỷ đồng. Vay nợ ngắn và dài hạn lần lượt là 18,879 tỷ đồng và 1,676 tỷ đồng; trong đó vay nợ ngắn hạn tăng mạnh gần 37%, còn dài hạn lại giảm đáng kể 46% so với đầu kỳ.

Trong năm 2017, Trường Hải đã hoàn thành việc phát hành thêm hơn 1.24 tỷ cổ phần trả cổ tức cho cổ đông từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo đó, vốn cổ phần đăng ký của Trường Hải tăng từ 4,145 tỷ đồng lên 16,580 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, Trường Hải vẫn ghi nhận hơn 63.5 tỷ đồng đầu tư vào HDBank, tương ứng hơn 3.7 triệu cp.

Giảm sở hữu tại Đại Quang Minh xuống 84.85% do một cổ đông cá nhân chưa mua hết cổ phần phát hành

Trường Hải có tới 53 công ty con, trong đó chỉ có CTCP Đầu tư BĐS Đại Quang Minh là ngoài ngành. Tuy nhiên, trong trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán xe vẫn chiếm chủ yếu với gần 42,339 tỷ đồng, nhưng lại giảm gần 23%; còn bất động sản lại tăng mạnh gần gấp đôi để lên mức 4,897 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Trường Hải tăng thêm hơn 6,588 tỷ đồng, lên con số 60,537.8 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho cũng tăng đáng kể lên 27,570 tỷ đồng, một phần do bất động sản dở dang (10,620 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư BĐS Đại Quang Minh để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng.

Cũng liên quan đến Đại Quang Minh, trong khoản phải thu khác của Trường Hải có ghi nhận khoản Phải thu dài hạn là ký quỹ, ký cược gần 118 tỷ đồng là ký quỹ cho UBND TPHCM để thực hiện dự án Vùng Châu thổ phía Nam thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong năm qua, Trường Hải đã vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền 418 tỷ đồng (năm 2016 là 356 tỷ đồng). Đây là chi phí đi vay phát sinh từ các khoản vay ngân hàng để tài trợ việc xây dựng và phát triển các dự án căn hộ, nhà phố và biệt thự thuộc Khu đô thị Sala trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp ở Chu Lai, Quảng Nam.

Trong khoản mục lợi thế thương mại hơn 6,193 tỷ đồng, thì ghi nhận hao mòn trong năm là gần 603 tỷ đồng do Trường Hải thay đổi thời gian phân bổ lợi thế thương mại phát sinh từ việc hợp nhất kinh doanh Đại Quang Minh từ 6.5 năm lên 10 năm.

Còn giảm do thay đổi tỷ lệ sở hữu trong công ty con là hơn 273 tỷ đồng do theo nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 9/2017 của Đại Quang Minh, 650,000 cp phát hành thêm chỉ cho 1 cổ đông cá nhân với giá 4.2 triệu đồng/cp, tăng vốn điều lệ Đại Quang Minh từ 4,200 tỷ đồng lên 4,850 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông cá nhân này chỉ mới góp một khoản tương đương 255,000 cp tính đến cuối năm 2017. Do vậy, phần trăm sở hữu của Trường Hải trong Đại Quang Minh đã giảm từ 90% xuống 84.85% vào thời điểm này. Theo đó, lợi thế thương mại trị giá 273 tỷ đồng, tương ứng phần trăm sở hữu giảm của Trường Hải trong Đại Quang Minh đã được ghi nhận giảm trong năm 2017.

Hoàng Nguyên

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang