×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chứng khoán HVS bị đình chỉ hoạt động môi giới

13/06/2018 17:343

Chứng khoán HVS bị đình chỉ hoạt động môi giới

HVS bị đình chỉ hoạt động môi giới từ ngày 13/06 đến 12/08/2018. Sau thời gian này, nếu Công ty không khắc phục được lý do đình chỉ hoạt động môi giới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của HVS, đồng thời các Sở giao dịch chứng khoán xem xét rút tư cách thành viên theo quy định.

Theo thông báo từ CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS), UBCKNN vừa có quyết định về việc đình chỉ hoạt động môi giới của HVS do tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định (vốn góp của chủ sở hữu cuối quý 1/2018 ghi nhận 50.2 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 15 tỷ đồng) . Do đó, công ty chứng khoán này sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ môi giới.

Kể từ ngày 13/06/2018 (ngày quyết định của UBCKNN có hiệu lực), HVS sẽ không mở, ký mới, gia hạn các hợp đồng liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán cho khách hàng.

Kể từ ngày 28/06/2018, Công ty chỉ thực hiện các lệnh bán chứng khoán cho khách hàng và không thực hiện nhận lệnh đặt mua chứng khoán.

Kể từ ngày 13/07/2018, HVS sẽ phải đình chỉ mọi hoạt động giao dịch nên sẽ không nhận lệnh mua bán chứng khoán của khách hàng cho đến khi có thông báo của UBCKNN.

"Sau khi khắc phục được lý do đình chỉ hoạt động môi giới, HVS sẽ có thông báo tiếp theo cho khách hàng được biết để giao dịch trở lại. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán, chuyển tài khoản sang công ty chứng khoán khác, HVS sẽ phối hợp thực hiện thủ tục tất toán tài khoản/chuyển khoản chứng khoán cho khách hàng theo yêu cầu", Công ty này cho biết.

Thời hạn đình chỉ hoạt động môi giới của HVS là từ ngày 13/06 đến 12/08/2018. Sau ngày 12/08/2018, Công ty sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của UBCKNN tùy thuộc tình trạng đã khắc phục được lý do đình chỉ hoạt động hay chưa.

HVS cũng cho biết đang gấp rút thực hiện phương án khắc phục việc đình chỉ hoạt động môi giới bằng cách tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông mới.

Vũ Hạ

FILI

Tài liệu đính kèm:
20180613_20180613 - HVS - TB tam dung cung cap dich vu MG do dinh chi hoat dong.pdf
20180613_20180613 - HVS - DINH CHI HOAT DONG MG CUA UY BAN.pdf
20180613_20180613 - HVS - QUYET DINH DINH CHI HOAT DONG MG-HVS.pdf
20180613_20180613 - HVS-CBTT QUYET DINH DINH CHI MG.pdf
Về đầu trang