×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chuỗi bài phân tích kỹ thuật ngành dược – TRA

13/06/2018 10:050

Chuỗi bài phân tích kỹ thuật ngành dược – TRA

Xu hướng điều chỉnh trong trung hạn đang chi phối TRA, đặc biệt là khi giá đóng cửa dưới nhóm MA trung dài hạn, hỗ trợ mạnh là vùng 75,000-80,000 (đáy tháng 05/2018). Hiện tại, giá có xu hướng tạo đáy ngắn hạn với hai kịch bản chính có thể xuất hiện.

Rung lắc mạnh trong trung hạn

Đỉnh tháng 07/2018 trở thành mốc quan trọng với TRA, theo đó, giá liên tục điều chỉnh và hình thành xu hướng giảm trong trung thậm chí là dài hạn. Tính từ vùng đỉnh 130,000-140,000, giá đã giảm 42.84% và liên tiếp xuất hiện những đáy mới thấp hơn.

Biến động của TRA từ tháng 01/2016 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 11/06/2018)

Nguồn: VietstockUpdater

Đường trendline giảm (qua các đỉnh tháng 07/2017, đỉnh tháng 11/2017, tháng 02/2018) hình thành, đặc biệt là việc giá phá vỡ nhóm MA trung dài hạn (MA 50, MA 100, MA 200) là tín hiệu quan trọng xác nhận về sự chi phối của giai đoạn điều chỉnh trên các khung thời gian lớn.

Hồi phục ngắn hạn?

TRA cho thấy những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn sau khi tiếp cận vùng 75,000-80,000. Theo đó, giá tạo lập đáy, bật tăng và cắt lên nhóm MA ngắn hạn (đường MA 10, MA 20). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng phục hồi trong ngắn hạn hình thành. Với MACD, Stochastic Oscillator đi lên và đều phá vỡ đường signal thì rủi ro điều chỉnh mạnh ở hiện tại là không lớn.

Tuy nhiên, khi xét đến xu hướng trên khung thời gian lớn, giá vẫn bị chi phối bởi sự điều chỉnh. Do đó, có hai kịch bản chính với xác suất như nhau ở thời điểm hiện tại:

  • Kịch bản 1: TRA phục hồi nhưng không tạo được tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian lớn (phá vỡ nhóm MA trung dài hạn). Lúc này sự phục hồi hiện tại có thể là hiện tượng Bulltrap và giá sẽ tiếp tục điều chỉnh về các mức thấp hơn. Hỗ trợ mạnh với kịch bản này lần lượt là vùng 75,000-80,000 (đáy tháng 05/2018), vùng 40,000-50,000 (vùng giao dịch dày đặc trong 2013-2016).
  • Kịch bản 2: Lực cầu đủ mạnh giúp TRA vượt qua nhóm MA trung dài hạn (MA 50, MA 100, MA 200) và tạo tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian lớn. Khi đó, kháng cự mạnh với xu hướng lần lượt là vùng 110,000-120,000 (vùng giao dịch dày đặc năm 2017-2018), đỉnh cao lịch sử năm 2017, mốc 130,000-140,000.

Biến động của TRA từ tháng 05/2017 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 11/06/2018)

Nguồn: VietstockUpdater

Trần Trương Mạnh Hiếu

FiLi

Về đầu trang