×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

DLD: Lãnh đạo ồ ạt rút vốn nhưng bất thành

13/06/2018 13:580

DLD: Lãnh đạo ồ ạt rút vốn nhưng bất thành

Hàng loạt lãnh đạo của CTCP Du lịch Đắk Lắk (UPCoM: DLD) muốn đăng ký bán hết cổ phần đang nắm giữ tại DLD nhưng đều không thành công.

Cụ thể, trong nửa cuối tháng 5/2018, Phó Chủ tịch Lê Trung Châu đăng ký bán 71,326 cp (0.77%), Phó TGĐ Nguyễn Danh Ngọc đăng ký bán 40,587 cp (0.44%), Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Sáu đăng ký bán 27,453 cp (0.23%), Thành viên BKS Nguyễn Thị Mười đăng ký bán 11,877 cp (0.13%). Về phía người liên quan, vợ của Phó TGĐ Nguyễn Danh Ngọc là bà Phan Thị Kim Oanh cũng đăng ký bán 7,864 cp. Tuy nhiên, các giao dịch này đều bất thành.

Giao dịch của cổ phiếu DLD trên thị trường gần như trắng cả bên mua và bên bán, giá cổ phiếu chạm đáy rồi hồi phục luân phiên từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2018, sau đó không biến động nhiều và có xu hướng đi ngang.

Hiện cổ phiếu DLD đang giao dịch quanh mức 9,200 đồng/cp, tăng gần 23% so với thời điểm đầu năm. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng một năm qua.

Biến động giá cổ phiếu DLD trong 1 năm qua

Về kết quả kinh doanh, năm 2017, DLD ghi nhận lỗ sau thuế 2.9 tỷ đồng, đẩy lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2017 lên hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 15 tỷ đồng lỗ lũy kế từ năm 2016 chuyển sang.

Thông tin chi tiết

Lê Trung Châu - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trung Châu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71,326 CP (tỷ lệ 0.77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71,326 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71,326 CP (tỷ lệ 0.77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018. 

Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,587 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Sáu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27,453 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

Nguyễn Thị Mười - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mười
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,877 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,877 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,877 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

Mai Xuân Thành - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Xuân Thành
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,500 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Sáu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,500 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

Ngọc Cẩm

FILI

Về đầu trang