Đủ tài chính, DT4 tạm ứng cổ tức tiền mặt 2017 trước hai tháng

12-06-2018 14:21:31+07:00
12/06/2018 14:21 0
  •  

Đủ tài chính, DT4 tạm ứng cổ tức tiền mặt 2017 trước hai tháng

Thay vì thanh toán vào ngày 15/08/2018, DT4 sẽ trả một phần cổ tức năm 2017 trước hạn cho cổ đông vào ngày 15/06/2018, tức chi trả trước hai tháng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 4 (UPCoM: DT4), ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2018.

Theo thông báo hồi đầu tháng 3/2018 của VSD, DT4 dự kiến thời gian tạm ứng số cổ tức này vào ngày 15/08/2018.

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/05/2018, DT4 đã hoàn thành một số hạng mục công trình và được thanh toán kinh phí nên Công ty cân đối nguồn tài chính để trả cổ tức trước hạn cho cổ đông. Thời gian thực hiện được lùi về hai tháng, tức chi trả vào ngày 15/06/2018 tới đây.

Vũ Hạ

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang