×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

FPTOnline: Kế hoạch 2018 lãi 334 tỷ đồng, cổ tức tiền mặt không thấp hơn 35%

14/06/2018 14:491

FPTOnline: Kế hoạch 2018 lãi 334 tỷ đồng, cổ tức tiền mặt không thấp hơn 35%

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPTOnline) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường thông qua kế hoạch năm 2018 với doanh thu đạt 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng. Kế hoạch trả cổ tức 2018 không thấp hơn 3,500 đồng/cp.

Kế hoạch năm 2018 ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt gần 10% về doanh thu và 7% về lợi nhuận so với năm 2017.

Cụ thể, năm 2017, FPTOnline ghi nhận doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 313 tỷ đồng, còn sau thuế là 250 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016. Đây là năm kinh doanh đạt hiệu quả nhất của FPTOnline kể từ khi thành lập vào tháng 7/2007.

Với kết quả khả quan đó, FPTOnline quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50% (tương đương 5,000 đồng/cp). Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt 2,000 đồng/cp vào tháng 9/2017.

Gia Nghi

FILI

Nguồn tài liệu:

Nghi quyet_sign.pdf

Về đầu trang