×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Lực mua bán cân bằng

25/06/2018 08:192

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 16-22/06

Lực mua bán cân bằng

Sau một tuần giao dịch sôi động, tuần này (16-22/06), dường như các quỹ đầu tư có phần yên ắng hơn, mua bán cũng chỉ với số lượng nhỏ.

Với lý do đầu tư, America LLC mua 8,600 cp HMH của CTCP Hải Minh ngày 12/06/2018 và 1,600 cp WCS của CTCP Bến xe Miền Tây, làm tăng tỷ lệ sở hữu lần lượt lên 9.05% (tương đương gần 1.2 triệu cp) và 16.04% (tương đương 401,200 cp).

Trước đó, America LLC cũng vừa mua 3,300 cp PMB cùa Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc với lý do đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu lên 10.03%, tương đương 1.2 triệu cp.

Ở chiều ngược lại, ASEAN Deep Value Fund vừa bán 535,200 cp tại Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trong 2 ngày 12/06 và 14/06, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5% xuống còn 4.06%, tương đương 3.3 triệu cp. Sau đợt thoái vốn này, ASEAN Deep Value Fund thu về gần 2 tỷ đồng với giá 3,700 đồng/cp (ngày 12 và 14/06).

Do điều kiện thị trường không thuận lợi, từ ngày 23/05 – 21/06, Platinum Victory Pte. Ltd. không mua được cp Sữa Việt Nam (VNM) nào trong tổng số 14.5 triệu cp đăng ký mua.

Trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd. vừa mua hơn 8.3 triệu cp VNM trong tổng số hơn 14.5 triệu cp đăng ký mua, cũng do điều kiện thị trường không thuận lợi, nâng tỷ lệ sở hữu từ 10.03% lên 10.61%, tương đương gần 154 triệu cp.

Sau đó, Platinum Victory Pte. Ltd. đăng ký mua hơn 1 triệu cp Cơ điện lạnh (REE) trong khoảng thời gian từ ngày 27/06-26/07. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory Pte. Ltd. sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 24.65% lên 25%, tương đương 77.5 triệu cp.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 16-22/06
Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang