×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

NGC thay đổi cổ đông lớn

14/06/2018 16:340

NGC thay đổi cổ đông lớn

Cổ đông lớn Intereffeki Investment Funds đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (HNX: NGC).

Vào ngày 24/05/2018, Intereffeki Investment Funds đã bán hết 246,000 cp NGC đang nắm giữ, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 12.3%, không còn là cổ đông của NGC.

Cùng ngày, một tổ chức khác là TCM Investment Funds Luxembourg đã gom vào 246,000 cp NGC, chính thức trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 12.3%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NGC đang giao dịch quanh mức 11,000 đồng/cp trong phiên chiều ngày 14/06/2018.

Biến động giá cổ phiếu NGC trong 12 tháng qua
Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Intereffeki Investment Funds

- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 246,000 CP (tỷ lệ 12.3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 246,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/05/2018. 

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg
- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 246,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 246,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.3%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/05/2018.

Ngọc Cẩm

Fili

Về đầu trang