logo

PAC sắp chi gần 140 tỷ đồng trả cổ tức đợt 3/2017 tỷ lệ 30%

11-06-2018 13:33:31+07:00
11/06/2018 13:33 0
  •  

PAC sắp chi gần 140 tỷ đồng trả cổ tức đợt 3/2017 tỷ lệ 30%

HĐQT CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, HOSE: PAC) vừa công bố Nghị quyết thông qua quyết toán cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 45%. Trong đó, PAC đã tạm ứng cổ tức đợt 1 mức 8% vào tháng 10/2018, tạm ứng đợt 2 mức 7% vào tháng 12/2017.

Số còn lại quyết toán là 30% Công ty dự kiến chi trả vào ngày 10/07/2018. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào tháng 6/2018.

Được biết, việc chia thêm cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% cho năm 2017 được HĐQT đưa ra dựa trên hiệu quả kinh doanh của năm 2017 và đã trình các cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 vừa qua.

Năm 2018, PAC đặt kế hoạch doanh thu 3,000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với thực hiện 2017 và cổ tức dự kiến 15%.

Vũ Hạ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang