×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo vi phạm trong sử dụng ngân sách

12/06/2018 14:251

Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo vi phạm trong sử dụng ngân sách

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2016, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội

Sáng 12/6, với 465 đại biểu tán thành (chiếm 95,48%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi ngân sách năm 2016 là gần 250.000 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước  51.563 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Ngoài ra, tiếp thu kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết vào sáng 12/6. Ảnh: Quân Minh.

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành.

Đồng thời có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán.

Chính phủ cũng được yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra HĐND các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hiếu Công

ZING.VN

Về đầu trang