Quỹ đầu tư giao dịch với số lượng nhỏ

30-07-2018 10:45:00+07:00
30/07/2018 10:45 5
  •  

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 21-27/07

Quỹ đầu tư giao dịch với số lượng nhỏ

Tuần qua (21-27/07), các quỹ đầu tư giao dịch bớt sôi động, Asean Deep Value, America LLC tập trung mua bán ở các mã CSC, ECI, APS với số lượng nhỏ.

Ngày 20/07/2018, Vietnam Holding Ltd. bán 38,460 cp NAF của Nafoods Group với lý do tái cấu trúc danh mục đầu tư. Từ đó, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.03% xuống còn 5.91%, tương đương gần 2 triệu cp.

Ngày 29/06/2018, Asean Deep Value bán 17,700 cp CSC của Tập đoàn COTANA, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 10.97%, tương đương hơn 1 triệu cp.

Ngay sau đó, ngày 16/07/2018, Asean Deep Value lại mua 150,000 cp APS của Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, thành công nâng tỷ lệ sở hữu lên 19.05%, tương đương 7.4 triệu cp.

Với lý do đầu tư, America LLC bán 100 cp ECI của Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục vào ngày 17/07/2018, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 21.99%, tương đương 387,100 cp.

Sau đó, vào ngày 23/07/2018, America LLC lại mua lại 100 cp ECI cũng với lý do đầu tư, làm tăng tỷ lệ sở hữu lên lại 22%, tương đương 387,200 cp.

Trong thời gian từ ngày 27/06-26/07, Platinum Victory Pte. Ltd. không mua được cổ phiếu nào trong 1,079,238 cp Cơ điện lạnh (REE) đăng ký mua do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd. đăng ký mua lại đúng bằng số lượng 1,079,238 cp REE trong thời gian từ ngày 01/08-30/08. Nếu giao dịch thành công, dự kiến Platinum Victory Pte. Ltd. sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 24.65% lên 25%, tương đương hơn 77.5 triệu cp.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 21-27/07
Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang