×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Tính đến 30/06, tín dụng chính sách xã hội tăng 7.8%

12/07/2018 09:280

Tính đến 30/06, tín dụng chính sách xã hội tăng 7.8%

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến ngày 30/06/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189,105 tỷ đồng, tăng 7.8%.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189,105 tỷ đồng, tăng 13,723 tỷ đồng (+7.8%) so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 13,893 tỷ đồng, tăng 3,197 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 10,908 tỷ đồng, tăng 1,863 tỷ đồng; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 22,548 tỷ đồng, tăng 4,054 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 30/06/2018 đạt 181,768 tỷ đồng, tăng 9,978 tỷ đồng (+5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6.7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160,837 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0.81% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0.42%.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 33,998 tỷ đồng tăng 2,756 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đã giúp hơn 1.2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 137 nghìn lao động, trong đó gần 3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 10 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 840 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 14.6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Cát Lam

FILI

Về đầu trang