Chứng khoán Phú Gia đổi tên thành Chứng khoán HDB

13/08/2018 10:512
  •  

Chứng khoán Phú Gia đổi tên thành Chứng khoán HDB

Mới đây, CTCP Chứng khoán Phú Gia (PGSC) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp phép chấp thuận đổi tên Công ty và người đại diện pháp luật.

Theo đó, Công ty sẽ đổi tên thành CTCP Chứng khoán HDB. Ông Nguyễn Ngọc Lâm sẽ là người đại diện pháp luật của Công ty thay cho ông Nguyễn Quang Trung.

Trong ĐHĐCĐ bất thường tổ chức gần đây, cổ đông của Công ty cũng đã thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Theo phương án phát hành, Công ty sẽ chào bán 15.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Được biết, mục đích của đợt phát hành này là tăng quy mô hoạt động của Công ty, đồng thời, gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

Năm 2018, PGSC đặt mục tiêu doanh thu 7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 600 triệu đồng. Với kết quả nửa đầu năm 2018 về doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 16 tỷ đồng và 4.5 tỷ đồng, Công ty đã vượt xa kế hoạch đặt ra ban đầu.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang