HOSE ngừng hoạt động giao dịch đối với Chứng khoán HVS

30/08/2018 17:470
  •  

HOSE ngừng hoạt động giao dịch đối với Chứng khoán HVS

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rút nghiệp vụ môi giới của CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS).

Theo đó, HOSE sẽ ngừng hoạt động giao dịch đối với HVS kể từ ngày 30/08/2018 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc. Đồng thời, Sở sẽ ngừng cung cấp thông tin dữ liệu giao dịch đối với HVS kể từ ngày ngừng hoạt động giao dịch.

Trước đó, UBCKNN đã từng có quyết định về việc đình chỉ hoạt động môi giới của HVS do tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định (vốn góp của chủ sở hữu cuối quý 1/2018 ghi nhận 50.2 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 15 tỷ đồng) từ ngày 13/06 đến 12/08/2018.

Tài liệu đính kèm:
20180830_20180830 - HVS - Ngung giao dich de cham dut tu cach thanh vien bat buoc.pdf

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang